Etiket arşivi: ipucu

[İpucu] Firefox 3’ü “vacuum”layarak hızlandırın

Firefox 3 verileri sqlite veritabanında saklıyor. Sqlite veritabanı zamanla büyüyor ve büyüdükçe ara ara onarıma, optimize edilmesine ihtiyacı oluyor. Sqlite’ta bu optimize etme işlemini vacuum ile yapıyoruz.

Firefox 3’ün kullandığı veritabanını “vacuum”ladığımızda gözle görülür bir hız farkı oluyor ve Firefox 3 daha az ram harcıyor.

Okumaya devam et

Konsol komutlarıyla sıkıştırılmış dosyaları (zip, rar, tar.gz, tar, bz2) açmak

Konsol ipuçlarına devam…

tar.gz uzantılı dosyaları açmak için

tar -zxvf ornekdosya.tar.gz

.tar.bz2 uzantılı dosyaları açmak için

tar -jxvf ornekdosya.tar.bz2

.bz2 uzantılı dosyaları açmak için

bunzip2 ornekdosya.bz2

.7z uzantılı dosyaları açmak için

7z x ornekdosya.7z

.zip uzantılı dosyaları açmak için;

unzip ornekdosya.zip

.rar uzantılı dosyaları içmak için

unrar x ornekdosya.rar

100 tane .sql dosyasını tek .sql dosyası haline getirmek

Çoğu zaman konsol komutları işlerimizi çok hızlı bir şekilde halletmemize yarayabiliyor.

Örneğin elinizde içinde sql komutları olan 100 tane .sql dosyası var. Bu ayrı ayrı dosyalarda bulunan sql komutlarının hepsini tek bir dosyada toplamak istiyorsunuz.

Tüm dosyalar aynı klasördeyken ve siz o klasörün içindeyken şu komutu verin;

cat * > son.sql

cat * ile tüm dosyaların içeriğini okuduk ve bu bir çıktı verdi,
> son.sql ile gelen çıktıyı son.sql’e yazdırdık. >> yapsaydık dosyaya ekleme yapardı.

Belki bir gün işinize yarar veya bu yazıdan bir fikir edinip cat ve > gibi şeyleri başka işlerinizde kullanırsınız diye yazmak istedim.

EK:

Koray Löker yorumuyla konuya ek yapmış, yorumlara kadar inmezsiniz diye yazayım dedim;

Hatta örneğin fotoğraf makinanız mpg video çekiyorsa (diğer codeclerde olmaz ama…) genellikle belirli bir süre sınırı olur ve örneğin bir kaç dakikalık bir çekimi (mezuniyet, evlilik vs.) iki-üç parça halinde çekmeniz durumunda

cat 01.mpg > son.mpg && cat 02.mpg >> son.mpg && cat 03.mpg >> son.mpg